Miquel Mozos

Psicòleg Infermer Psicòleg

Serveis

"Hem de ser grans per admetre els nostres errors, intel·ligents per aprendre d’ells, i forts per corregir-los". John C. Maxwell

Les persones passem constantment per situacions complexes, són dificultats, situacions que suposen un repte i que ens exigeixen desenvolupar noves capacitats personals. La meva funció, com a psicòleg, consisteix a ajudar les persones a trobar els recursos necessaris per afrontar i superar aquestes situacions.

Adults

  • Inseguretats, ansietat, baixa autoestima, pors, insomni, tristesa, obsessions, dependència emocional, gestió de les emocions.
  • Conflictes relacionals (parella, família, laborals...).

Joves i adolescents

  • Timidesa excessiva, inhibició, control d'impulsos, baixa capacitat en la gestió de conflictes.
  • Dificultats relacionals amb els seus iguals.

Suport a famílies de pacients amb demència

  • Suport al cuidador del pacient amb demència. Eines per millorar l’ajuda al pacient amb demència així com les relacions entre els membres de la família.

Suport educatiu a mares i pares

  • Valoració de conductes problemàtiques. Eines educatives per a mares i pares amb l’objectiu de promoure canvis en les conductes no desitjables i un desenvolupament autònom saludable.