Miquel Mozos

Psicòleg Infermer Psicòleg

Enfocament

"La mala notícia és que el temps vola; la bona és que tu ets el pilot". Michael Althsuler

El meu enfocament en la psicologia està basat en la teràpia breu estratègica i en la programació neurolingüística (PNL). Això em permet tenir un marc de treball efectiu i orientat a trobar les millors solucions per a les persones.

La formació i el desenvolupament professional no acaben mai, sempre estic obert a nous aprenentatges i a la integració d’eines que milloren les meves capacitats. El fet de formar part de grups de supervisió em facilita aquest desenvolupament.

La persona que ve a la consulta és una experta en la seva vida, jo sóc un expert en generar canvi, un canvi significatiu i sostenible. Entenc aquest procés entre psicòleg i client com un treball en equip.

En l’àmbit dels cuidadors no professionals de pacients amb demència, realitzo acompanyament especialitzat. Els processos de deteriorament cognitiu i demència tenen un impacte emocional, psicològic i físic en el cuidador i en l’entorn familiar, que sovint requereix suport extern. La meva intervenció tracta d’ajudar de la millor manera tan a la persona que pateix demència com al seu entorn.

Alguns aspectes més pràctics de la meva consulta de psicologia…

Habitualment els processos que duc a terme solen durar entre 10 i 15 sessions. A vegades més, altres menys, depèn de cada cas. Les sessions duren 1 hora aproximadament i el preu de la sessió és de 50 euros.